Výlet na kánoi   Národním     parkem     Šumava.     Výlet začíná   v   Pěkné   a   končí   po   10   km   v Nové   Peci.   Tato   trasa   trvá   2–3   hodiny, není     fyzicky     náročná,     zvládne     ji     i začátečník,     proto     je     vhodná     pro rodiny   s   malými   dětmi.   Na   své   si   však přijdou   i   zkušení   vodáci,kteří   budou žasnout    nad    panenskou    šumavskou přírodou.   Půjčujeme   stabilní   rodinné kánoe,    samozřejmostí    je    zapůjčení plovacích   vest   a   lodních   vaků   (vše   v ceně).
Výlety Nenechte si újít krásy Jižních Čech a blízké okolí Horní Plané
Výlet - Stezka korunami stromů  Stezka       korunami       stromů       Lipno, celorepublikový   unikát   a   první   stezka svého      druhu      v      České      republice, přivítala     své     první     návštěvníky     10. července      2012.      Stezka      je      citlivě začleněna        do        krajiny        v        okolí Lipenského     jezera     a     je     unikátním doplněním Lipna.
Výlet do Českého Krumlova   Pro     své     umělecké     a     urbanistické hodnoty      bylo      město      roku      1992 zapsáno       na       Seznam       světového kulturního      a      přírodního      dědictví UNESCO.     Jméno     města     je     zřejmě odvozeno     od     německého          výrazu "Krumme   Aue   ",   což   česky   znamená Křivý    luh.    V    15.    a16.st.    se    v    okolí Krumlova     těžilo     stříbro     a     zlato     a Rožumberkové   dokonce   získali   právo ražby vlastních mincí.
Výlet na vyhlídku Vítkův hrádek  Nejvýše     položený     hrad     v     čechách (1053m.n.m.)   s   největší   dochovanou obytnou    věží    tzv.    donjonem                o rozměrech        17,5x14m                nabízí nejkrásnější      výhledy      na      Šumavu, Lipno,      Novohradské      hory      a      za příznivého     počasí     také     na     Alpy     v Rakousku.
Výlet Hrad Rožumberk  Rožmberk - kolébka mocného rodu Rožmberků "Málo   jest   v   Čechách   hradů,   kteří   se Rožmberku   krásnou   svou   polohou   a starověkým     rázem     svým     vyrovnají, jest     tato     kolébka     rodu     mocného, který    po    králi    první    v    zemi    místo míval,   pravým   obrazem   staročeského mohutného hradu"
Výlet  na Plešné jezero Plešné    jezero    (dříve    Plekenštejnské jezero,    něm.    Plöckensteinsee    nebo Plöckensteiner     See)     je     jezero     na Šumavě    v    Jihočeském    kraji    v    České republice.    Leží    v    nadmořské    výšce 1090   m,   má   plochu   7,48   ha,   obvod 1242   m   a   největší   hloubku   18,30   m. Objem   zadržované   vody   představuje 617 000 m³.
Výlet k plavebnímu kanálu  Schwarzenberský    plavební    kanál    (dříve Schwarzenberský   průplav)   je   vodní   kanál na     Šumavě     spojující     jeden     z     přítoků Studené   Vltavy   a   rakouskou   řeku   Große Mühl,     přítok     Dunaje,     čímž     propojuje úmoří    Severního    a    Černého    moře.    Byl vystavěn       na       žádost       knížete       Jana Nepomuka     I.     ze     Schwarzenbergu     pod vedením      Josefa      Rosenauera.      Celková délka     kanálu     činí     44     km,     přičemž     v blízkosti      osady      Jelení      vede      tunelem dlouhým asi 400 m.
SOCIAL
Adresa Penzion Šumava Jiráskova 217 382 26 Horní Planá
Kontakt E-mail info@penzionsumava.cz Tel: +420 380 738 206 Mobil +420 775 963 660

Chatky Šumava  Horní Planá Lipno